STAVEBNÍ ČINNOST

stavební_činnost

Zemní výkopové práce
Rekonstrukce a realizace vodovodních, kanalizačních, plynových a elektro přípojek vč. revizí
Realizace silničních propustků a mostků Realizace odvodnění pozemních komunikací
Projekční činnost pozemních a dopravních staveb
Opravy výtluků a jiných poruch v asfaltových komunikacích a chodnících
Zálivky spár v komunikacích Další stavební činnosti

SPOJTE SE S NÁMI