ELEKTRO PRÁCE

elektro

Elektroinstalační práce průmyslové i domovní
Výroba rozvaděčů pro rozvodná zařízení NN, odběrové skříně
Instalace a revize hromosvodů
Rekonstrukce osvětlení průmyslových hal, kanceláří a bytů
Rekonstrukce venkovního osvětlení
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Revize strojů, budov a ručního nářadí, včetně odstraňování závad
Aerosolové čistění a konzervace zařízení NN
Práce provádíme za provozu pod napětím
Seznam předmětných zařízení: rozvaděče NN, motory, transformátory, kompresorové jednotky, klimatizace a topné jednotky typu Sahara

SPOJTE SE S NÁMI