ČIŠTĚNÍ A LIKVIDACE ODPADŮ

čištění

Profesionálně vyčistíme dešťovou, splaškovou i průmyslovou kanalizaci.
V rámci čištění dále nabízíme kamerovou prohlídku potrubí včetně pořízení videozáznamu a frézování kořenů.
Zajišťujeme tlakové čištění stoupaček.
Čištění dešťových svodů, čištění uličních vpustí, čištění silničních propustků, čištění štěrbinových žlabů.
Odborně vyčistíme septiky a jímky Zajistíme profesionální vyčištění odlučovače ropných látek a tukových lapolů. Nashromážděný odpad odvezeme a zlikvidujeme podle zákonných norem.
Postaráme se vám o správu a údržbu ORL včetně odběru vzorků.

SPOJTE SE S NÁMI