ELE SERVIS CZ

Elektropráce, revize a další činnosti profesionálně!

P R O N Á J E M kanceláří v Mostě – volejte 604 210 666
Prodej areálu k podnikání v Postoloprtech.
Pronájem lešení na rodinný dům. Kontakt Pavel Štafa 724 757 491
Bez-názvu-1

STAVEBNÍ ČINNOST

Zemní a výkopové práce. Rekonstrukce a realizace vodovodních, kanalizačních a elektro přípojek vč. revizí. Výstavba silničních propustků a mostků. Realizace odvodnění pozemních komunikací a ostatních ploch. Projekční činnost pozemních a dopravních staveb. Opravy výtluků a jiných poruch v asfaltových komunikacích a chodnících technologií Silkot a provádíme zálivky spár v komunikacích.

Bez-názvu-1

ČIŠTĚNÍ A LIKVIDACE ODPADŮ

Profesionálně vyčistíme dešťovou, splaškovou i průmyslovou kanalizaci, odlučovače ropných látek a tukové lapoly. Provádíme čištění dešťových svodů, uličních vpustí, silničních propustků, štěrbinových žlabů a tlakových stoupaček. V rámci čištění dále nabízíme kamerové prohlídky potrubí včetně pořízení videozáznamu a frézování kořenů. Nashromážděný odpad odvezeme a zlikvidujeme podle zákonných norem.

ELEKTRO PRÁCE

Elektroinstalační práce průmyslové i domovní. Výroba rozvaděčů pro rozvodná zařízení NN, odběrové skříně. Instalace a revize hromosvodů Rekonstrukce osvětlení průmyslových hal, kanceláří a bytů. Rekonstrukce venkovního osvětlení. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení.

služba_silnoproud_HD

SPOJTE SE S NÁMI

ELE publicita plakát A3-01